18 000
tevreden klanten
Korting 0%

Uw winkelwagen is leeg...

Doe er een product in.

Als u zich geen raad weet, neem dan contact met ons op.

Hoofdpagina FAQ Blog Contact Bestelstatus

AHV

 1. Als u een bestelling plaatst voor https://onlinegenerieke.to, stem dan in met onze Algemene Voorwaarden en onze Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens.
 2. U bevestigt hierbij dat u onze Algemene Voorwaarden volledig hebt gelezen en er nota van heeft genomen. U bevestigt onder andere dat u daarbij niet aan psychische aandoening leed, noch verstandelijke beperkt werd, waardoor uw oordeel beïnvloed zou kunnen zijn, en dat u niet onder invloed was van overmatig alcoholgebruik, medicijngebruik e.d., wat een negatieve invloed zou kunnen hebben gehad op uw besluitvormingsvermogen.
   
 3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U verklaart hierbij dat u zich periodiek op de hoogte zult stellen van deze wijzigingen en altijd gebruik zult maken van de huidige versie van de Algemene Voorwaarden die op onze website https://onlinegenerieke.to zijn geplaatst.
 4. De informatie of aanbevelingen die op onze website worden geplaatst, zijn algemeen van aard en vormen op geen enkele manier een uitnodiging om een bepaald medicijn te gebruiken. Pharma distribution limited accepteert geen aansprakelijkheid voor juridische, medische of financiële gevolgen die voortvloeien uit de diensten die via onze website worden gebruikt.
 5. Voor een betere leesbaarheid worden het vrouwelijke grammaticale en het mannelijke grammaticale geslacht hieronder niet tegelijkertijd gebruikt, maar alleen het mannelijke. Alle persoonlijke benamingen gelden in gelijke mate voor beide geslachten.

Inleidende bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de relatie tussen ons bedrijf Pharma Distribution Limited, 43 Croxley Rd, London W9 3HJ, United Kingdom , en wel de verkoper en exploitant van de e-shop op het adres https://onlinegenerieke.to, en onze klant (u) die een koopovereenkomst aangaat met ons bedrijf.
   
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze klanten.
   
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde producten en diensten (met name de aankoop van artikelen in onze e-shop) als gevolg van een bezoek aan de website.

Gebruik van onze diensten

 1. Door een bestelling te plaatsen via onze website bevestigt u dat:
  • u bevoegd bent tot het zetten van juridische stappen (d.w.z. u kunt juridisch bindende contracten aangaan);
  • u tenminste 18 jaar bent Als u nog minderjarig bent, is de toestemming van uw ouders of uw wettelijke voogd vereist om via onze website te bestellen;
  • u gebruikt de producten die op onze website zijn gekocht alleen voor eigen gebruik;
  • u begrijpt de taal waarin u onze website bezoekt.
 2. U bevestigt hierbij dat u op de hoogte bent van uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf te informeren of het in uw land van verblijf legaal is om de producten en diensten die wij op onze website aanbieden te gebruiken.
   
 3. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van de website en producten en diensten die hier worden aangeboden. U dient acht te slaan op de volgende punten:
  • Het is niet toegestaan om uzelf meerdere keren op de website te registreren.
  • Als de aanmelding gebeurt voor een derde partij, dan moet die persoon ermee instemmen en is het noodzakelijk om ons zijn toestemmingsverklaring te verstrekken. In het omgekeerde geval is een dergelijke aanmelding verboden.
 4. Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet respecteren van de aanbevelingen die op de website vermeld staan.
 5. U stemt ermee in dat het advies op onze website geen vervanging vormt voor professioneel medisch advies.
 6. Alle informatie die op onze website te vinden is, is beschikbaar in alle talen die op de website worden vermeld. Als u de informatie op de website niet goed begrijpt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
   
 7. Bij het leveren van producten bent u verplicht om te controleren of de bezorgde producten de producten zijn die u hebt besteld en of ze niet beschadigd zijn. In geval van vragen of twijfels kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Gebruik geen producten die niet heeft besteld of die tijdens het transport beschadigd werden.
 8. Lees vóórdat u iets koopt, de informatie op onze website zorgvuldig door en neem contact op met uw arts of apotheker als er iets niet duidelijk voor u is. Als u de producten pas later wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de houdbaarheidsdatum van de artikelen niet wordt overschreden.
   
 9. Zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot de artikelen.

Een koopovereenkomst sluiten

 1. De koopovereenkomst kan worden gesloten via onze e-shop.
 2. Bij het sluiten van een koopovereenkomst is de bestelling een aanbod om deze te sluiten. De bestelling is gedurende 7 dagen bindend. De acceptatie van de bestelling wordt per e-mail bevestigd. de aanvaarding van het aanbod wordt gedaan door verzending van de artikelen, waardoor de koopovereenkomst wordt gesloten. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verzending van de artikelen.
 3. U verklaart hierbij dat deze overeenkomst persoonlijk met u wordt gesloten.
 4. U bevestigt hierbij dat u de gekochte producten niet zult overdragen, verkopen of anderszins aan derden zult verstrekken. De toewijzing van uw rechten op grond van deze overeenkomst zonder toestemming is niet-ontvankelijk en ongeldig.
 5. de overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands en is onderworpen in het Nederlands de wetgeving.
 6. Deze overeenkomst bevat alle regelingen tussen u Pharma Distribution Limited. Deze regelingen vervangen alle eerder gesloten akkoorden. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We verplichten ons ertoe om eventuele wijzigingen op de website te plaatsen. De wijzigingen worden meteen van kracht, nadat ze op de website zijn geplaatst. U bent, voordat u de website gebruikt, als enige verantwoordelijk voor het nemen van kennis van de meest recente versie van deze overeenkomst. Elk verder gebruik van de website, waarna u een kennisgeving van wijziging hebt ontvangen, zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Productaanbieding/informatie wijzigen

 1. harma Distribution Limited behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van producten aan te passen en producten te verwijderen voordat u de bestelling plaatst en registreert. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat alle informatie, productafbeeldingen en beschrijvingen nauwkeurig en actueel zijn.
  In gebreke hiervan blijven door een menselijke factor kan echter niet worden uitgesloten. Daarom kunnen er onbedoelde fouten voorkomen, waarvoor we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
 2. Controleer vóór gebruik altijd of het geleverde product overeenkomt met uw bestelling.

Annulering/reclamatie

 1. Pharma Distribution Limited neemt alleen producten terug die een defect hebben, onjuist zijn geleverd of beschadigd zijn, omdat geneesmiddelen een beperkte duurzaamheid hebben. Anderzijds is het noodzakelijk om het risico van manipulatie van het product uit te sluiten. Als u een defect of beschadigd product ontvangt of als u het verkeerde product hebt geleverd, kunt u hierover contact met ons opnemen [email protected]
 2. Goederen kunnen als defect worden beschouwd als ze geen beschreven of gebruikelijke kenmerken hebben, niet voldoen aan de wettelijke vereisten, hun doel niet dienen of niet in de bestelde hoeveelheid zijn geleverd. Verhoogde gevoeligheid of allergische reactie als reden voor reclamatie wordt afgewezen. De tekortkomingen van geschenken en andere gratis diensten die aan de bestelling worden toegevoegd, vormen geen gebrek. Afbeeldingen van artikelen die op onze website worden geplaatst, zijn louter illustratief - dit is geen bindende weergave van de eigenschappen van de artikelen (bijv. de verpakking kan verschillen als gevolg van een verandering van fabrikant).
 3. Het elimineren van het defect kan worden gedaan in de vorm van een vervangende levering, d.w.z. u kunt een verzoek indienen tot vervanging van een defect, beschadigd of onjuist geleverd product. De kosten van retournering van het product worden niet aan u vergoed. Als de eliminatie van het defect voor ons niet mogelijk of onacceptabel is, kunt u verzoeken om een verlaging van de aankoopprijs. Als het een aanzienlijk defect is, kunt u de koopovereenkomst opzeggen.
   
 4. Het verwerken van een reclamatie duurt meestal niet langer dan 30 dagen. In het omgekeerde geval hebt u het recht om de koopovereenkomst op te zeggen. U moet ons in staat stellen de bovenstaande periode te geven door uw medewerking.
   
 5. Als u de overeenkomst opzegt/de bestelling annuleert en het product binnen 7 dagen na ontvangst van de levering op, dan wordt de aankoopprijs binnen 30 dagen aan u terugbetaald. De betaling wordt echter pas gedaan na de retournering van de artikelen. Tenzij anders overeengekomen, wordt hiervoor dezelfde betaalmethode gebruikt die u hebt gebruikt om de aankoopprijs te voldoen. ;
 6. Als u de bestelling wilt annuleren, om terugbetaling van de aankoopprijs wilt verzoeken of als u vragen heeft over de geleverde producten, dan kunt u contact opnemen met via het contactformulier op de website.
   
 7. Indien in verband met het sluiten van de koopovereenkomst gratis aanvullende artikelen aan de klant zijn verzonden, dan is de klant verplicht dit cadeau ook terug te sturen.
 8. Houd er rekening mee dat als de waarde van de artikelen wordt verminderd door manipulatie met de artikelen, wat niet nodig was om vertrouwd te raken met de aard, de kenmerken en functies van de artikelen, u wettelijk aansprakelijk bent.
 9. U wordt per e-mail gecontacteerd over de oplossing van de reclamatie.

Wijze van betaling en bezorging

 1. U kunt de wijze van betaling en bezorging kiezen uit de aangeboden opties. Voordat u de bestelling indient, wordt u geïnformeerd over de gekozen betaal-/bezorgmethode en de te betalen kosten.
 2. Betaling:
  1. Alle betalingen moeten worden gedaan via overschrijving of met andere middelen die op de website worden vermeld.
  2. Als de door u gekozen betaalmethode mislukt, Pharma Distribution Limited u zonder voorafgaande kennisgeving extra kosten in rekening brengen (bijv. administratiekosten van 15 euro).
  3. Door uw betalings- en factuurgegevens door te geven, verklaart u dat u het recht hebt deze te gebruiken. U geeft ons toestemming om het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 3. Leveringsvoorwaarden:
  1. Bestellingen die we ontvangen, worden in de regel onmiddellijk vrijgegeven voor verzending. Leveringsdata en -termijnen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de normale realisatietijd en zijn daarom slechts indicatief. We leveren in principe niet aan de VS.
  2. Het transport wordt uitgevoerd namens en op risico van de klant. U verklaart hierbij dat u Pharma Distribution Limited vrijwaart vrijwaart van alle acties die tegen u kunnen worden ingesteld vanwege niet-naleving van de wetgeving en van de invoerbepalingen die van kracht zijn in het land van invoer.
  3. U bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van rechten, belastingen en heffingen die van toepassing zijn in uw land.
  4. De koeriersdienst wordt hierbij benoemd door uw vertegenwoordiger en krijgt een volmacht om de producten te kunnen bezorgen. Zodra de producten zijn overgedragen aan de koeriersdienst, gaat het eigendomsrecht en het risico op u over.

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn aangegeven in euro's inclusief btw. Indien het btw-tarief verandert vóór het sluiten van de koopovereenkomst of vóór verzending van de goederen, dan is de klant verplicht de aankoopprijs die onvolledig is betaald volgens de gekozen betalingsmethode te betalen; of de verkoper verzoekt de klant onmiddellijk per e-mail om informatie te verstrekken over waar de verkoper het teveel betaalde aan de klant betalen.
 2. Alle prijzen (met korting) zijn geldig tot de voorraad uitverkocht is.

Prijswijzigingen

 1. Pharma Distribution Limited behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten op elk willekeurig moment te wijzigen. De prijzen die bij de bestelling geldig zijn, blijven ongewijzigd totdat het bestelproces is voltooid. Als er een prijs wordt weergegeven die klaarblijkelijk onjuist is, behoudt Pharma Distribution Limited zich het recht voor om de bestelling te annuleren en de klant daarvan op de hoogte te stellen. (een dergelijke fout kan worden veroorzaakt door een softwarefout of een menselijke factor.)
 2. De actuele prijzen van de producten die we aanbieden staan duidelijk vermeld op onze website. Er zijn geen verborgen kosten.

Vrijstelling van verantwoordelijkheid

 1. De inhoud die op onze website wordt vermeld, dient alleen als algemene informatie. De inhoud is niet het equivalent van medisch advies en is niet bestemd voor diagnostische of therapeutische doeleinden. Pharma Distribution Limited is niet verantwoordelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, de inhoud van de bijsluiters, informatieve teksten en andere beschrijvingen. We geven geen juridisch of medisch advies en stellen ook geen medische diagnoses. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de betrouwbaarheid van de inhoud die op onze website wordt geplaatst. U bent als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van deze informatie.
 2. Pharma Distribution Limited is niet verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de producten. Als we niet voldoen aan een van de verplichtingen die zijn uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, zijn wij alleen aansprakelijk voor het bedrag van de aankoopprijs van de dienst die u hebt gebruikt.
 3. Voor zover wettelijk toegestaan, Pharma Distribution Limited uitdrukkelijk het volgende uit:
  Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die u oploopt in verband met onze website en onze diensten. Dit omvat de volgende schade:
   
  1. gederfde inkomsten en uitval in commerciële activiteiten;
  2. gederfde winst of uit overeenkomst;
  3. verlies van data;
  4. vermindering van de waarde van het bedrijf;
  5. verloren tijd; en
  6. andere verliezen of schade, ongeacht hoe deze zijn ontstaan, en of deze zijn veroorzaakt door illegaal gedrag (waaronder nalatigheid), contractbreuk of een andere reden.
 4. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u dit op eigen risico doet en dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het gebruik van deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het nemen van dergelijke maatregelen om uzelf te beschermen tegen schade, verlies of risico. U stemt ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor welke verliezen, kosten of schade dan ook die is opgelopen in verband met::
   
  1. overtreding van deze Algemene Voorwaarden door u;
  2. ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze website door u;
  3. ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze website door derden met behulp van uw toegangsgegevens.

Handelsmerken en auteursrechten

 1. Alle inhoud (tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, videoclips en software) is het intellectuele eigendom van Pharma Distribution Limited en is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Pharma Distribution Limited de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, door te verkopen of te gebruiken voor enig ander commercieel doel, en dat zowel geheel als gedeeltelijk.
 2. De inhoud mag niet worden gewijzigd. De vermelde verwijzingen naar auteursrechten mogen niet worden verwijderd. Als de inhoud ten onrechte wordt gebruikt, wordt dat beschouwd als inbreuk op het auteursrecht, wat zal worden vervolgd op grond van nationale en internationale auteursrechtwetgeving.

Beveiliging

 1. Om de website herhaaldelijk te kunnen gebruiken, hebt u een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot uw gegevens. U draagt zelf de verantwoordelijkheid: 
  1. om uw wachtwoord geheim te houden;
  2. om de toegangsgegevens niet aan derden te verstrekken, opdat deze niet in staat zijn bestellingen te doen via de website;
  3. voor de eventuele kosten, verliezen en schade, die voortvloeien uit het niet vertrouwelijk houden van de toegangsgegevens.
    
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door diefstal van uw toegangsgegevens, het verstrekken van uw toegangsgegevens of op grond van het feit dat u een derde partij toegang tot websites hebt verleend. U bent verplicht om elk ongeoorloofd gebruik van uw toegangsgegevens aan ons bekend te maken.

Misbruik van websites

 1. Het is ten strengste verboden om op uw website https://onlinegenerieke.to willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, computerwormen en andere schadelijke programma's te plaatsen. Het is verboden om onze website te bezoeken zonder toestemming of toegang te krijgen tot de hostingservers van onze website of andere servers, computers of databases die aan onze website zijn gekoppeld. Het overtreden van deze bepalingen is een strafbaar feit Elke inbreuk zal worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsinstanties en het gebruik van onze website zal ogenblikkelijk worden verhinderd.
 2. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door virussen of andere schadelijke software die bij het gebruik van onze website of het downloaden van materiaal op onze website uw computer en de inhoud ervan infecteert.

Ontzegging van toegang

 1. Bij schending van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, wordt u zonder voorafgaande kennisgeving van de toegang tot de website ontzegd.
 2. We behouden ons het recht voor om de website verder niet meer te gebruiken.

Diversen

 1. Wij bieden onze klanten diverse kortingen en (cadeau-)vouchers aan. De regels voor het gebruik ervan worden van geval tot geval aan de klant meegedeeld. Elke korting/voucher kan slechts één keer worden ingewisseld, tenzij anders vermeld. Per aankoop kan slechts één kortingsbon van hetzelfde type worden gebruikt. Kortingen kunnen niet worden gecombineerd, tenzij anders vermeld. Als de waarde van de cadeaukaart hoger is dan de waarde van de bestelling, wordt het verschil verbeurd.
 2. Met name in het geval van kortingen of uitverkoop behouden wij ons het recht voor om de maximale bestelde hoeveelheid te bepalen.

Algemene informatie

 1. De titels van elke sectie zijn uitsluitend ter overzichtelijkheid gegeven, maken geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden en zijn niet bedoeld om afzonderlijke bepalingen te beperken of te beïnvloeden.
   
 2. Salvator-clausule: Indien een bepaling van dit Verdrag om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend is, blijven de doeltreffendheid en geldigheid van de overige bepalingen intact. De partijen verbinden zich ertoe in plaats van een ondoeltreffende bepaling een doeltreffende bepaling aan te nemen die zo dicht mogelijk bij deze bepaling ligt.

Hulp Nodig?

Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om al je vragen over onze producten te beantwoorden.

Vraag sturen

Wij en onze partners hebben uw toestemming nodig om cookies te gebruiken

Optioneel afwijzen Instellingen OK